Tất cả nội dung mới

Bài viết mới nhất

Latest profile posts

Hạn chế copy google dịch thôi em, đọc văn nó ngang phè ra ý ^^

Google nó cũng không đánh giá nội dung ấy là nội dung có ích đâu.
Bà ơi cái bài OTC ở Hong Kong tui đã đăng rồi á :<
Top