Sự Phát Triển Của Stake Ethereum Ảnh Hưởng Đến Việc Phân Cấp Ethereum

Sự Phát Triển Của Stake Ethereum Ảnh Hưởng Đến Việc Phân Cấp Ethereum

Viết bởi: Nguyệt Lam - - Tìm: 0
Theo dữ liệu mới, phần lớn tất cả ETH đặt cược được xử lý bởi bốn nhà cung cấp đặt cược. Sự phát triển này có thể gây ra mối đe dọa đối với việc phân cấp Ethereum. Dữ liệu này được chia sẻ bởi Delphi Digital, một tổ chức nghiên cứu tiền điện tử, thông qua Twitter.

Từ dữ liệu do Delphi Digital cung cấp, có thể thấy rằng 57% tổng số Ethereum được đặt cược đang được xử lý bởi các nhà cung cấp như Lido Finance, Coinbase, Binance và Kraken. Trong số các nhà cung cấp này, Lido Finance chịu trách nhiệm về 30% tổng số ETH được các tổ chức này đặt cọc.Cùng với việc tập trung hóa việc đặt cược Ethereum, một nguyên nhân đáng lo ngại khác sẽ là doanh thu ngày càng giảm do những người đặt cược Ethereum tạo ra.


Dựa trên thông tin do Phần thưởng đặt cược cung cấp, người ta nhận thấy rằng doanh thu do các nhà đầu tư Ethereum tạo ra đã giảm 22,88%. Tại thời điểm viết bài, tổng doanh thu mà những người đặt cược thu được là 863,5 triệu đô la.


Nguồn: Stake Rewards​
Bất chấp tình trạng doanh thu do Ethereum tạo ra đang giảm dần vào thời điểm báo chí, mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho Ethereum về mặt này. Điều này có thể là do đã có một sự gia tăng được quan sát thấy trong lượng gas được sử dụng cho các giao dịch Ethereum.

Theo dữ liệu do Glassnode cung cấp, mức sử dụng gas trung bình cho Ethereum đã đạt mức cao nhất trong một tháng. Nếu mức sử dụng gas này tiếp tục tăng, thì phí phát sinh từ lượng gas đã sử dụng có thể cải thiện doanh thu đang được tạo ra.

Mặc dù doanh thu do Ethereum tạo ra đang giảm, nhưng thị trường tương lai và phái sinh vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến Ethereum. Dữ liệu do CryptoQuant thu thập cho thấy sự quan tâm mở đối với Ethereum đã tăng lên. Hơn nữa, người ta quan sát thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch đã nắm giữ các vị thế mua trên Ethereum.

Bất chấp sự lạc quan chung được thể hiện bởi các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mua, hoạt động của Ethereum giữa các địa chỉ mới đã giảm. Điều này được chỉ ra bởi tốc độ tăng trưởng mạng trên Ethereum đang giảm. Tốc độ tăng trưởng mạng giảm cho thấy tần suất các địa chỉ mới chuyển ETH đã giảm.

Hoạt động giảm từ các địa chỉ mới có thể là do hầu hết các địa chỉ này đang nắm giữ $ETH của họ ở mức thua lỗ. Điều này được ngụ ý bởi tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị thực hiện (MVRV) đang giảm. Nó suy ra rằng hầu hết những người nắm giữ ETH sẽ bị lỗ nếu họ quyết định bán các vị trí của mình.

Chênh lệch mua/bán âm ngụ ý rằng hầu hết những người nắm giữ không sinh lãi chủ yếu là các địa chỉ mới.


Nguồn: Santiment​
Do đó, vẫn còn phải xem liệu những địa chỉ mới này sẽ bán lỗ vị thế của họ hay tiếp tục giữ ETH của họ.
 
Top