SOL Tăng 20% Và Tạo Ra Đột Phá Tăng Giá

SOL Tăng 20% Và Tạo Ra Đột Phá Tăng Giá

Viết bởi: Nguyệt Lam - - Tìm: 0

Giá Solana đạt được đà tăng​

Trong tháng trước, giá solana đã giảm mạnh từ vùng kháng cự $15. Đã có sự sụt giảm xuống dưới mức hỗ trợ $12,50 và $10 để chuyển sang vùng giảm giá một lần nữa.

Giá được giao dịch ở mức thấp nhất là 7,96 đô la và gần đây đã bắt đầu một đợt tăng giá mới. Đã có một động thái mạnh mẽ trên mức kháng cự $10 và $12. Ngoài ra, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $10,20 trên biểu đồ 4 giờ của cặp SOL/USD.

Giá Sol hiện đang giao dịch trên 15 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 (4 giờ). Giá đã tăng hơn 20% và đang có dấu hiệu tích cực, tương tự như Bitcoin và ethereum.

Solana giá SOL
Nguồn: SOLUSD trên TradingView.com​

Nó đang giao dịch trên mức thoái lui Fib 23,6% của xu hướng tăng từ mức thấp 12,87 đô la lên mức cao 16,77 đô la. Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $16,80. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $17. Mức kháng cự chính tiếp theo nằm gần vùng 18 đô la, trên mức đó giá có thể tăng lên tới ngưỡng 20 đô la. Bất kỳ lợi nhuận nào nữa có thể đưa giá về mức 25 đô la.

Nếu SOL không vượt qua được ngưỡng kháng cự $16,80, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức $15,80.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $14,75. Nó ở gần mức thoái lui Fib 50% của xu hướng tăng từ mức thấp $12,87 lên mức cao $16,77. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $14,10. Nếu có sự phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ $14,10, phe gấu thậm chí có thể đẩy giá xuống dưới $13,50.
 
Top