[Coinbase] Biconomy (BICO) Đang Ra Mắt Trên Coinbase

[Coinbase] Biconomy (BICO) Đang Ra Mắt Trên Coinbase

Viết bởi: Linh Bư - - Tìm: 0
[Coinbase] Biconomy (BICO) đang ra mắt trên Coinbase 5

Bắt đầu hôm nay, Biconomy (BICO) là có sẵn trên Coinbase.com và trong ứng dụng Coinbase Android và iOS. Khách hàng của Coinbase hiện có thể giao dịch, gửi, nhận hoặc lưu trữ BICO ở hầu hết các khu vực được Coinbase hỗ trợ, với một số ngoại lệ nhất định được chỉ ra trong mỗi trang tài sản tại đây. Giao dịch cho những tài sản này cũng được hỗ trợ trên Coinbase Professional.

Biconomy (BICO) là một mã thông báo Ethereum cung cấp năng lượng cho Biconomy, một mạng nhằm mục đích kết nối liền mạch người dùng với bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào trên nhiều chuỗi với mức phí tương đối thấp. BICO có thể được sử dụng để thanh toán phí mạng và bỏ phiếu cho việc nâng cấp.

Một trong những yêu cầu phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ khách hàng là có thể mua và bán nhiều tiền điện tử hơn trên Coinbase. Chúng tôi đã công bố quy trình niêm yết tài sản, được thiết kế một phần để đẩy nhanh việc bổ sung nhiều loại tiền điện tử hơn. Chúng tôi cũng đang đầu tư vào các công cụ mới để giúp mọi người hiểu và khám phá tiền điện tử. Chúng tôi đã khởi chạy các trang nội dung thông tin (xem BICO), cũng như một phần mới của trang internet Coinbase để trả lời các câu hỏi phổ biến về tiền điện tử.

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản Coinbase tại đây để mua, bán, chuyển đổi, gửi, nhận hoặc lưu trữ các ứng dụng e Coinbase trên Android và iOS. Khách hàng của Coinbase hiện có thể giao dịch, gửi, nhận hoặc lưu trữ BICO hôm nay.

###

Xin lưu ý: Coinbase Ventures có thể là nhà đầu tư vào các dự án tiền điện tử được đề cập ở đây và ngoài ra, Coinbase có thể giữ các mã thông báo đó trên bảng cân đối kế toán cho các mục đích hoạt động. Danh sách các khoản đầu tư của Coinbase Ventures có sẵn tại https://ventures.coinbase.com/. Coinbase dự định duy trì khoản đầu tư của mình vào các thực thể này trong tương lai gần và duy trì các chính sách nội bộ đề cập đến thời điểm định đoạt được phép đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số liên quan nào, nếu có. Tất cả tài sản, bất kể Coinbase Ventures nắm giữ nhà đầu tư hay Coinbase nắm giữ cho các mục đích hoạt động, đều phải tuân theo các nguyên tắc và quy trình xem xét nghiêm ngặt như nhau.

Trang net này chứa các liên kết đến các trang world wide web của bên thứ ba hoặc nội dung khác chỉ dành cho mục đích thông tin (“Trang net của bên thứ ba”). Các trang internet của bên thứ ba không nằm dưới sự kiểm soát của Coinbase, Inc. và các chi nhánh của nó (“Coinbase”) và Coinbase không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang world-wide-web bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ liên kết nào có trong một- Trang internet của Bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang website của Bên thứ ba. Coinbase không chịu trách nhiệm về dự báo net hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang internet của Bên thứ ba nào. Coinbase chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để tạo sự thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất bởi Coinbase của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó.

Tiền điện tử là một loại tài sản mới. Bên cạnh khả năng biến động hàng ngày hoặc hàng giờ, mỗi tài sản tiền điện tử đều có các tính năng độc đáo. Đảm bảo bạn nghiên cứu và hiểu rõ các tài sản riêng lẻ trước khi giao dịch.

Tất cả hình ảnh được cung cấp ở đây là của Coinbase.
 
Top