BTC Tăng Hơn 2%, ETH Tăng Hơn 1%, Thị Trường Tiền Điện Tử Xanh Trở Lại

BTC Tăng Hơn 2%, ETH Tăng Hơn 1%, Thị Trường Tiền Điện Tử Xanh Trở Lại

Viết bởi: Nguyệt Lam - - Tìm: 0
Giá tiền điện tử đã tăng trong 24 giờ qua, bao gồm cả Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tăng 1,65% lên 1,04 nghìn tỷ đô la và tổng khối lượng thị trường tiền điện tử tăng 7,7% lên 93,3 tỷ đô la trong 24 giờ qua.

Tiền điện tử tăng giá hàng đầu hôm nay là Terra LUNA và nó đang được giao dịch ở mức 6,96 đô la. Đồng coin này đã tăng 249,99% trong 24 giờ qua. Ngược lại, Terra Classic lại là đồng coin mất giá nhất, được giao dịch ở mức 0,0004176 USD với mức giảm 19,91% trong 24 giờ qua.

Các loại tiền tệ chính


Bitcoin (BTC): BTC tăng 2,65% và được giao dịch ở mức 21.285 đô la. Vốn hóa thị trường của nó tăng 2,65% lên 407,5 tỷ USD và khối lượng giao dịch tăng 5,10% lên 43,5 tỷ USD.

Sự thống trị của BTC đối với thị trường tiền điện tử tăng 0,38% lên 39,02%.

Ethereum (ETH): ETH tăng 1,62% lên 1.718 USD và vốn hóa thị trường của nó tăng 1,63% lên 210,2 tỷ USD. Khối lượng giao dịch của nó tăng 20,63% lên 16,4 tỷ USD.

Các loại altcoin khác

Cardano (ADA)
: Giá của ADA tăng 3,70% lên 0,5113 đô la. Vốn hóa thị trường của nó tăng 3,70% lên 17,4 tỷ USD và khối lượng giao dịch tăng 24,56% lên 995,8 triệu USD.

Ripple (XRP): Giá của XRP tăng 0,15% để giao dịch ở mức 0,3538 đô la, trong khi vốn hóa thị trường của nó tăng 0,51% lên 17,6 tỷ đô la và khối lượng giao dịch của nó tăng 4,03% lên 1,3 tỷ đô la.

Solana (SOL): Giá của SOL giảm 2,52% xuống còn 34,60 đô la. Vốn hóa thị trường của nó giảm 2,48% xuống 12,2 tỷ USD và khối lượng giao dịch giảm 22,06% xuống 961,2 triệu USD.

Meme Coins

Dogecoin (DOGE):
Giá DOGE tăng 0,66% lên 0,06393 USD và vốn hóa thị trường của nó tăng 0,66% lên 8,4 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch tăng 15,01% lên 464,4 triệu USD.

Shiba Inu (SHIB) : Giá SHIB giảm 2,22% để giao dịch ở mức 0,00001295 đô la. Vốn hóa thị trường của nó giảm 2,22% xuống còn 7,1 tỷ USD và khối lượng giao dịch giảm 23,39% xuống còn 790,5 triệu USD.
 
Top