BTC Dần Hồi Phục Sau Sự Sụp Đổ Của FTX

BTC Dần Hồi Phục Sau Sự Sụp Đổ Của FTX

Viết bởi: Nguyệt Lam - - Tìm: 0
Khi thị trường tiền điện tử nói chung phục hồi sau sự sụp đổ đột ngột của FTX, Glassnode , trong một báo cáo mới, đã xem xét liệu việc bán tháo Bitcoin [BTC] có tiếp tục thể hiện xu hướng giảm giá hay không. Có sự thay đổi tâm lý sâu sắc hơn giữa các nhà đầu tư BTC không?

Từ phân phối đến tích lũy

Nền tảng phân tích trên chuỗi nhận thấy rằng tất cả các nhóm nhà đầu tư BTC đã chuyển hướng sang tích lũy tiền xu sau đợt giảm giá gần đây.

Glassnode đã đánh giá các chỉ số Điểm xu hướng tích lũy của BTC và nhận thấy rằng sự gia tăng tích lũy gần đây sau đợt bán tháo đáng kể có thể được liên kết với năm 2018.


Sự thay đổi hành vi này cũng diễn ra sau nhiều sự kiện bán tháo lớn, chẳng hạn như sự cố COVID vào tháng 3 năm 2020, sự sụp đổ của LUNA vào tháng 5 năm 2022 và tháng 6 năm 2022, khi giá lần đầu tiên giảm xuống dưới 20.000 đô la.


Nguồn: Glassnode​
Một nhóm nhà đầu tư minh họa hoàn hảo xu hướng tích lũy là những người nắm giữ ít hơn một BTC, được gọi là tôm.

Nguồn: Glassnode​

Số phận của những người mua Bitcoin mới

Glassnode đã đi xa hơn để đánh giá tình trạng của các khoản đầu tư BTC mới sau sự cố FTX. Bằng cách quan sát mối quan hệ giữa cơ sở chi phí của Người nắm giữ ngắn hạn và Giá giao ngay, ở mức 18.830 nghìn đô la, Glassnode nhận thấy rằng “người mua trung bình gần đây đang ở dưới nước -12%.

Trong khi lưu ý rằng những người mua mới có điểm vào cao hơn so với những người nắm giữ trung bình, Glassnode nhận thấy rằng những người bán đã gần cạn kiệt trên thị trường BTC hiện tại và việc phân phối lớn được đáp ứng với tỷ lệ tích lũy bằng nhau. Theo Glassnode, điều này đã đẩy Cơ sở chi phí STH xuống dưới Giá thực tế, tạo lợi thế cho người mua mới.

Lịch sử đang hình thành

Nhìn vào Tỷ lệ MVRV đã điều chỉnh của BTC cho thấy thị trường BTC hiện tại đang ở mức thấp nhất “kể từ mức đáy gần pico được thiết lập vào tháng 12 năm 2018 và tháng 1 năm 2015.” Bất cứ khi nào số liệu này nhỏ hơn một, điều đó có nghĩa là thị trường đang hoạt động đang bị lỗ tổng hợp.

Glassnode nhận thấy rằng số liệu này trở về giá trị 0,63, “điều này rất quan trọng vì chỉ 1,57% số ngày giao dịch trong lịch sử Bitcoin đã ghi lại giá trị MVRV được điều chỉnh thấp hơn.”


Nguồn: Glassnode​


Nguồn: Glassnode​
 
Top