ripple công bố quỹ 44 triệu đô la

  1. N

    XRP Tạo Đà Tăng Trưởng Với Mức Tăng 7% Khi Ripple Ra Mắt Quan Hệ Đối Tác ODL Mới

    XRP đã tăng vọt trong biểu đồ hàng tháng với lợi nhuận 7,2% khi Ripple tiếp tục mở rộng hành lang của mình trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm báo chí, tiền điện tử thứ bảy theo vốn hóa thị trường giao dịch ở mức 1,01 đô la và ghi lại mức điều chỉnh 10,3% trong biểu đồ hàng ngày. XRP đang...
  2. Linh Bư

    Ripple Công Bố Quỹ 44 Triệu Đô La Cho Các Dự Án Năng Lượng Mặt Trời Ở Mỹ

    Ripple gần đây đã tham gia vào quan hệ đối tác đầu tư ESG chiến lược với công ty dịch vụ tài chính Nelnet có trụ sở tại Lincoln, thông qua quỹ năng lượng sạch chung trị giá 44 triệu đô la cho các dự án năng lượng mặt trời ở Mỹ, theo quan chức thông cáo báo chí. Trong nỗ lực giảm lượng khí thải...
Top