chuỗi thông minh binance

  1. Linh Bư

    Binance Sẽ Niêm Yết Anyswap (BẤT KỲ)

    Thân gửi các Binancian, Binance sẽ niêm yết Anyswap (BẤT KỲ) và sẽ mở giao dịch cho BẤT KỲ / BTC, BẤT KỲ / BUSD và BẤT KỲ các cặp giao dịch nào / USDT vào lúc 2021-12-04 06:00 (UTC). Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi tiền KHÔNG TÍ NÀO để chuẩn bị cho giao dịch Rút tiền cho BẤT KỲ sẽ mở lúc...
  2. Linh Bư

    Binance Công Bố Quỹ Trị Giá 1 Tỷ Đô La Để Phát Triển Hệ Sinh Thái Chuỗi Thông Minh Binance, Giá Không Đổi

    Theo thông báo, Binance đã công bố một quỹ trị giá 1 tỷ đô la dành riêng để phát triển hơn nữa hệ sinh thái Binance Smart Chain (BSC). Binance công bố quỹ 1 tỷ đô la để thúc đẩy hệ sinh thái chuỗi thông minh Binance Khi mạng chính của Binance Smart Chain ra mắt hơn một năm trước, họ đã công bố...
Top