busd

  1. N

    Binance Chuyển Đổi BUSD Của Mình Bằng Quỹ SAFU Sang Các Loại Tiền Ổn Định Khác

    Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – đã thông báo rằng họ đã chuyển đổi stablecoin BUSD thành quỹ SAFU của mình. Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU) đã được sàn giao dịch ra mắt vào năm 2018 như một quỹ bảo hiểm khẩn cấp để bảo vệ người dùng. Ban đầu quỹ bao gồm Bitcoin...
Top