anyswap (any)

  1. Linh Bư

    Binance Sẽ Niêm Yết Anyswap (BẤT KỲ)

    Thân gửi các Binancian, Binance sẽ niêm yết Anyswap (BẤT KỲ) và sẽ mở giao dịch cho BẤT KỲ / BTC, BẤT KỲ / BUSD và BẤT KỲ các cặp giao dịch nào / USDT vào lúc 2021-12-04 06:00 (UTC). Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi tiền KHÔNG TÍ NÀO để chuẩn bị cho giao dịch Rút tiền cho BẤT KỲ sẽ mở lúc...
Top