Binance Việt Nam

Linh Bư
Linh Bư
tui đang 1 cái nó cứ hiện 2 cái mà làm biếng sửa tại ngồi dịch lâu :<
N
Nguyệt Lam
Tui sợ nữa ad kiểm tra bị la á :<< ổng tưởng hai đứa trùng bài chết tui nữa
Linh Bư
Linh Bư
ahahaha tui còn k tìm được lại bài í :> mà tui tự bị nhảy bài đó cục ghê
N
Nguyệt Lam
Bà vào tin tức đọc rà bài là thấy à. Lần nào tui đăng bài cũng vào rà lại, sợ trùng bài đã đăng của bà. Ad kiểm lại bị la nữa :<<<
Linh Bư
Linh Bư
ở phần nào dị bà
Top